Parasta, daudziem pat ļoti kaitinoša radība ir pelēkā vārna - skaļa, nekaunīga, agresīva. Putns, kas sastopams pilsētās un laukos, rakājas pa miskastēm, čiepj pagalmos gan ēdamas, gan neēdamas lietas, skaļi un kaitinoši ķērc un mēdz pat uzbrukt cilvēkam. Lai arī vārna nebauda pārlieku daudzu cilvēku simpātijas, viņa tomēr tiek atzīta par gudru un respektējamu putnu. Par pelēko vārnu inteliģenci, to rotaļām un dzīvi pilsētā stāsta ornitoloģe Māra Janaus.

Droši vien vārnu ķērcieni nav tās skaistākās putnu dziesmas, un arī pašas balss īpašnieces nav tie cilvēkuprāt iecienītākie lidoņi. Agresīvas, iznīcina mazos putniņus un uzbrūk pat cilvēkiem, rakājas pa atkritumiem, zaglīgas, viltīgas, bet arī gudras un interesantas. Jā, visas šī īpašības piemīt vārnām.

Šoreiz tuvāk iepazīsim pelēko vārnu – tieši šo ķērcēju ikdienā redzam un dzirdam mums apkārt. Tā ir Latvijā parasta ligzdotāja un nometniece. Lūkojot pirms 40 gadiem izdotajās enciklopēdijās, varam lasīt, ka vārnas tiek uzskatītas par kaitniecēm, jo tās izposta citu putnu ligzdas dažādos biotopos. Kā zināms, terminu kaitīgs / nekaitīgs ir ieviesis cilvēks un dabā vispār tāds dalījums nepastāv, jo katrai dzīvai būtnei ir sava loma, bet, ja reiz no cilvēka pozīcijām lūkojamies uz šo putnu, tad skaidrību par vārnām un par to kaitējumu vai labumu ievieš ornitoloģe, Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta vadošā pētniece, bioloģijas doktore Māra Janaus. Runājot par šo lidoņu saprātu – vārnveidīgie tiek uzskatīti par visinteliģentākajiem no visiem putniem.

Droši vien ar savu neizsmalcināto ēdienkarti, neganto raksturu un ķērcieniem, kurus nekādi nevar nosaukt par belcanto dziedājumu, vārnas ir ieguvušas nemīluļa statusu cilvēku vidū. Tas droši vien arī kalpoja par iemeslu spriedzes filmu meistaram Alfredam Hičkokam savā filmā "Putni" kā masveida draudošās spārnotās slepkavas izmantot vārnas. Kaut gan patiesībā Hičkoks iedvesmojās no avīzē izlasītas ziņas, ka Kalifornijas štata Kapitolas pilsētas iedzīvotāji kādā rītā uz ielām un savu māju jumtiem atrada beigtus vētrasputnus, kas, iespējams, bija saindējušies ar slimām gliemenēm. Un tā šī ziņa iedvesmoja Hičkoku uz ekrāna radīt baiselīgo vārnu armādu.