Raimonds Pauls. Šis vārds un uzvārds ir simbols latviešu populārās mūzikas vēsturei un muzikālajai ilggadībai. Taču viņš nav vienīgais muzikālais Pauls mūsu skaņu mākslas druvā, tāpat plaši pazīstams ir tekstilmākslinieces Edītes Pauls-Vīgneres veikums, un gan Raimonds, gan Edīte ir apveltīti ar fenomenālām darba spējām, kuras droši vien mantojuši no saviem vecākiem un vecvecākiem. Kas viņi bija? Kādas dzimtas ieaugušas Paulu ciltskokā? Ko mēs jau zinājām un ko līdz šim nezinājām par Pauliem – uz šiem jautājumiem atbildes meklējam raidījumā Dzimtas saknes. Pie mikrofona aicinām ne tikai Paulu dzimtas locekļus – pašu Maestro un viņa māsu Edīti, brālēnu Andri Paulu ar sievu Leldi, brālēna Ivara meitu Gunu Paulu, bet arī vēsturnieci Sarmīti Šrēderi. Ielūkojamies gan Valsts Vēstures, gan Latvijas Radio skaņu arhīvā, un, protams, skan Maestro Raimonda Paula mūzika, kurā var saklausīt arī to, ko viņš pats vārdos tā arī nepasaka…