Šovakar Monopolā domāšanas attīstības uzdevumi bērniem, kurus labi būtu apzināties arī pieaugušajiem. Kā veidojas mūsu bērns un kā mēs vecāki tiem līdz šī vakara sarunā ar Montesori skolotāju Danu Gulbi.