"Baltie krievi" - šāds apkopojošs apzīmējums pieņemts vienībām, kas Latvijas Neatkarības karā cīnījās pret boļševiku spēkiem un vēlāk lielāko tiesu iesaistījās Krievijas pilsoņkara cīņās. Par šo cilvēku likteni Neatkarības karā un pēc tam - saruna ar vēsturnieku Andreju Gusačenko.