Ziemeļatlantijas aizsardzības organizācija jeb NATO - Latvijas virzība uz to un darbība tajā. Stāsta Latvijas Valsts prezidenta kancelejas vadītājs un viens no pieredzējušākajiem Latvijas ārlietu dienesta darbiniekiem Andris Teikmanis (attēlā).

Pirmie motīvi, ka Latvija varētu pievienoties Ziemeļatlantijas aizsardzības organizācijai parādījās 90.gadu vidū, laikā, kad arī Andris Teikmanis sāka darbu ārlietu dienestā, vispirms kā Latvijas pilnvarotais un ārkārtējais vēstnieks Eiropas Padomē. Andris Teikmanis atminas, ko šī sākotnē virzība uz NATO nozīmēja Latvijas ārlietu dienestam.