Turpinot vēstījumu par Latvijas ārpolitikas vēsturi un šodienu, stāsts par Latvijas Republikas Saeimas lomu Latvijas ārpolitikas procesā. Stāsta Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica.

It kā jau visiem ir skaidri vispārējie principi, kas nosaka Saeimas funkcijas Latvijas ārpolitikas veidošanā, kā jebkurā parlamentārā demokrātijā starptautiski nolīgumi var stāties spēkā tikai pēc tam, kad tos ratificēs parlaments. Bet droši vien populārām klausītājam ir diezgan aptuvens priekšstats par to, kā tad notiek šis koordinēšanas process un kā Saeima sastrādājas ar Ārlietu ministriju tajos gadījumos, kad, teiksim, starptautiskās vienošanās tiek gatavotas, kad notiek sarunu process ar kādu ārvalsti vai salāgošanās process ar kādu starptautisku institūciju vai starptautisku nolīgumu.

Zanda Kalniņa-Lukaševica norāda, ka pēdējos 10 gados parlamenta loma pieaug arī plašākā kontekstā, un tas ir saistīts arī ar Eiropas Savienības darba organizāciju.

"Līdz ar to arī Latvijas parlamenta loma ārpolitikā ir tāda daudzšķautņaina, ir gan jau pieminētie caur likumu ratificējamie starptautiskie līgumi, kas noteikti ir fundamentālākā darba joma. Tieši tāpat arī parlaments caur Ārlietu komisiju un Eiropas lietu komisiju formulē viedokļus, veido diskusijas, caur to arī izsakot tādu vēlmi, kurā virzienā veidot ārpolitiku," skaidro Kalniņa-Lukaševica.

Vēl ir arī parlamentā delegācija pie dažādām starptautiskām organizācijām, piemēram, NATO Parlamentārā asambleja, Eiropas Padomes Parlamentārā asambleja, kur atkal deputātiem, kas pārstāv Latviju, nozīmīgs darbs, pārstāvot mūsu viedokli saziņā ar citu valstu parlamentāriešiem.

"Un tad ir arī tāda daļa no parlamentārās diplomātijas jeb arī tā divpusējas attiecības, kur ir jau tradīcijas, ka vienas valsts parlamentārieši par kādiem jautājumiem diskutē, konsultējas ar citas valsts parlamentāriešiem, līdz ar to arī šajā parlamentārajā dimensijā veidojot dialogu līdzīgi un reizēm paralēli valdībām, bet neapšaubāmi turot to vienoto ārpolitikas kursu," turpina Kalniņa-Lukaševica.