Turpinām pirms mēneša raidījumā Pāri mums pašiem iesākto sarunu par dvēseles kaislēm. Kopā ar Liepājas Sv. Annas ev. lut. draudzes mācītāju Jāni Bitānu runājam par to, kas ir Dieva radītais – skaistais sākums un ko grēkā krišana ir novirzījusi līdz kaisles stāvoklim. Kādus tikumus kopjot, mēs uzvaram kaisli?