Rīcības brīvība veidojot sižetus, uzdrošināšanās darīt ko jaunu, un pāri visam milzīgs azarts būt daļai no Radio: tā veselu desmitgadi Radio gaiteņos un ēterā katru dienu rosījās dažāda vecuma skolēni, kuru balsis skanēja raidījumos „Burtu pļava”, „Raibās klasītes”, „Radiotīnis” un „Radiobumba”. Nakts ekspedīcijas radiomājā, intervijas ar slavenībām, blēņas un labos darbus atcerēsies šo raidījumu veidotāji: Kristiāna Stirāne un Elvijs Bušs no „Raibajām klasītēm” un „radiobumbieši" Linda Rulle, Niks Volmārs, Dace Krejere un Zane Lāce.

Bērnu un jauniešu raidījumu vēsture Latvijas radio ir gara, raidījumā Reiz radio jau runāts par Hertas Naudiņas raidlugām un bērnu programmām pagājušā gadsimta 60. gados, par „Kāpēcīšu” vēsturi, kas turpinās jaunā versijā vēl šobaltdien. Tagad kārtējais pieturas punkts šajā īsļaužu un jaunļaužu radio pastāvēšanā, kurā lūkojam, kā pirms padsmit gadiem te ienāca raidījumi bērniem Raibās klasītes un vidusskolēniem domātais Radiobumba.

Tagadējais Londonas Mūzikas akadēmijas vokālās mākslas students Elvijs Bušs un Kristiāna Stirāne, kas tuvākajās dienās Londonā uzsāks maģistra studijas diplomātisko zinātņu laukā, plašāk ir pazīstami kā grupas „Putnu balle” un pirms tam bērnu vokālā ansambļa „Dzeguzīte” dalībnieki, bet līdztekus dziedāšanai un mācībām savulaik, kad viņus vēl dēvēja par Kiku un Elvi, abi vadīja bērnu raidījumu Raibās klasītes. Šo raidījumu 2001. gadā izveidoja bērnu raidījumu redaktore Lelde Plukša. Viņa aizgāja uz „Dzeguzītes” mēģinājumu un noskatīja puisi un meiteni, kuri varētu lasīt tekstus par bērniem domātiem kultūras un izklaides pasākumiem un notikumiem.

Lelde Plukša 2004. gadā aizgāja aizsaulē, un tad viņas iesākto darbu īsu brīdi turpināja Uldis Āboliņš (tagad zināms kā LNT ziņu korespondents), pēc viņa stafeti pārņēma Danuta Bēdele, kura nu jau pāris gadus rosās Anglijā, bet mēs turpinām atcerēties tos laikus, kad Kristiāna un Elvijs nāca uz radio, lai te veiktu gan darbus gan arī nedarbus.

Vidusskolēniem un studentiem tolaik skanēja Radiobumba. Te var uzskaitīt tik dažus no tiem daudzajiem puišiem un meitenēm, kas Radiobumbā apguva pirmos soļus radiožurnālistikā - tie bija televīzijas cilvēki Zane Peneze un Jānis Krēvics, bijušais Radio 5 direktors Kārlis Dagilis, TV un radio balss un seja Toms Grēviņš, radio „Ģimenes studija” vadītāja Agnese Linka un vēl vesela plejāde jauniešu, kuri te ieguva pirmo rūdījumu, veidojot sižetus vai vadot raidījumu.

Tas sākās 1998. gada rudenī, kad ēterā skanēja raidījumi bērniem Raibā otrdiena un Skaitāmā piektdiena, ko tolaik veidoja Kaspars Rūklis un Inta Ancāne. Inta ar Kasparu pieaicināja talkā vēl dažus radio-aktīvus jauniešus un vidusskolēnus un nolēma, ka pašiem jaunajiem ir jāveido savai mērķauditorijai domāts raidījums. Pirmais šī raidījuma nosaukums bija Akadēmiskā pankūka, un Niks Volmārs un Linda Rulle atceras, kā viņi iekļuva šajā pankūkā. Sarunai arī pievienojas Dace Krejere bijusī Radiobumbas redaktore, un mēs turpinām atcerēties intervijas tiešajā ēterā, kur tā laika populārus cilvēkus intervēja Linda Rulle un Signija Miltiņa.

Augšējais attēls: Radiobumbas projekts "Viesu namiņš". 2003. gads. Raidījuma vadītājas Signija Miltiņa (no kreisās) un Zane Lāce kopā ar "Prāta vētras" puišiem Māri Mihelsonu (no kreisās), Gundaru Mauševicu (Mumiņu)un Renāru Kauperu.

Bērnu un jauniešu raidījumu dalībnieki pie Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas. 1. rindā Kristiāna Stirāne (no kreisās), Elvijs Bušs, Vaira Vīķe-Freiberga, Lāsma Jerāte. 2. rindā Santa Pūce (no kreisās), Zane Lāce, Valters Frīdenbergs un Kaspars Daugulis.

"Radiobumbas" veidotāju ģimeniska tikšanās 2015. gada vasarā.