Lelde Stumbre. Stopētāji. 30. sērija Pareģis. Loti un Miku uzņem Osvalds, kurš jauniešus pārsteidz ar savu gaišredzību. Režisors Juris Jonelis. Piedalās: Jānis Kaijaks, Zane Aļļēna un Edgars Kaufelds