Latvijā darbojas 45 specializētās skolas, kurās tiek īstenotas padziļinātas mācību programmas un ir satraukums par iespējamo šo mācību programmu finansēšanas pārtraukšanu jau no nākamā gada. Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska šorīt Latvijas Radio uzsvēra, ka pašas programmas nav apdraudētas. Viņa sacīja, ka necīnīsies par iepriekšējās valdības lēmuma atcelšanu šajā jautājumā. Tā ir izšķiršanās, vai radām īpašus apstākļus skolām, kas jau ir ar specializāciju, vai vienādojam un vairāk dotējam interešu izglītību, kuras nozīmību viņa nenoliedz un atbalsta.

"Latvijā ir 45 izglītības iestādes, kurās īsteno padziļinātās mācību programmas. Tas nozīmē, ka šajās skolās bērni vairāk mācās, piemēram, valodas, mūziku vai mākslu, bet skolotājiem par darbu piemaksā. Taču līdz ar jaunā izglītības standarta ieviešanu no 2020. gada paredzēts visas skolas vienādot un papildu finansējumu pārtraukt. Skolas uzskata, ka tas nozīmēs padziļināto programmu galu, kas ir galvenais iemesls, kā dēļ skolēni viņu mācību iestādes izvēlas," norāda Šuplinska.