Intervija ar EM valsts sekretāra vietnieku uzņēmējdarbības jautājumos Raimondu Aleksejenko.