«Lattelecom» Juridiskās daļas direktors Toms Meisītis par drošības telpu.