Latvijas Brīvo Arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Egils Baldzēns par ārstu protestiem, veselības aprūpes finansēšanas modeļiem, sociālo iemaksu celšanu.