„Kas nezina savu vēsturi, nezina savu nākotni,” tā Latvijas Radio nepieciešamību pieminēt deportāciju pirms 78 gadiem akcentēja represētais Astrīds Freimanis. Viņš uzsvēra, ka tā cilvēki arvien vairāk sapratīs brīvības nozīmi.

"Latvijā ir daudz nesakārtotu lietu, bet mēs esam laimīgi, ka dzīvojam brīvā un demokrātiskā valstī," norāda Astrīds Freimanis.

1941. gada 14. jūnija notikumus pieminēs ar vairākiem koncertiem un atceres pasākumiem visā Latvijā.