XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI Deju svētku gājienā ies arī folkloras kopas, un, protams, dimdinās, dimzinās arī Jelgavas „Dimzēns”. Savas pastāvēšanas 25 gados, kā šai raidījumā izstāstīs kopas dibinātāja un vadītāja Velta Leja, „Dimzēna” mēģinājumi notikuši nemainīgi – pirmdienās un piektdienās, sešos pēcpusdienā. Un gadās, ka kādi no kopas dalībniekiem aizklīst pasaulē, kādu brīdi nesanāk laika iet uz mēģinājumiem, un tad vissirsnīgākais ir prieks, kad viņi atkal atgriežas, apciemo savu „Dimzēna” ģimeni, un dziesma var turpināt skanēt no tās nots, kur kādreiz tikusi uz brīdi pauzēta.

„Dimzēna” vadītāja Velta Leja, aicināta uz sarunu, uzreiz saka, ka nenāks viena, jo „Dimzēna” jaunie dziedātāji – Gundega Grūtupa, Viktors Žeikars – esot samācījušies dziesmas, augstu novērtēti arī Latvijas bērnu un jauniešu folkloras svētkos „Pulkā eimu, pulkā teku”. To ģimeniskumu, sirsnību var saklausīt kopas dalībnieku savstarpējās attiecībās un arī dziesmā – cik dabiski kopas dalībnieki sadala savā starpā balsis, lai izceltu labāko un vienlaikus ikviens justos iederīgs un vajadzīgs. Sarunā klātesoši ir arī „Dimzēna” dalībnieki no tā pašiem sākumiem Natālija Freimane un Jānis Lange.