Trešā Atmoda – process, kas grāva PSRS okupācijas varu un tuvināja Latviju valstiskuma de facto atjaunošanai. Uz tā laika notikumiem atskatāmies kopā ar publicistu, laikraksta „Atmoda” krievu versijas redaktoru un par Latvijas neatkarību balsojušo Augstākās Padomes deputātu Alekseju Grigorjevu.