Pilsoniskums ir darbības vārds. Visādā ziņā ir labāk, ja cilvēki iesaistās lēmumu pieņemšanā, ir ieinteresēti un jūtas piederīgi dažādām grupām - sākot jau no kāpņu telpas komūnas līdz lēmumu pieņemšanai visaugstākajā līmenī, iesaistoties likumdošanas procesā.

Valsts kanceleja aizsākusi projektu "Pareizie kursi", kura mērķis ir ir iedzīvotājiem piedāvāt dažādas nodarbības, lai tad zinātu labāk, kā un kāpēc iesaistīties. Viens no "Pareizo kursu" vieslektoriem bija arī Gustavs Terzens. Ko tad Gustavs vēl nezina? Ko uzzināja un ko varētu iemācīt citiem, viņš atklāj Starpbrīdī.