Svētrītā - Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Kaspars Šterns.