"Tad Jezus devas no Galilejas uz Jordāna," skan teikums Mateja evaņģēlija 3.nodaļā, kuram bieži ar acīm pārskrienam pāri, bet aiz tā ir vesela pasaule.