Svētrīts. Studijā Romas katoļu baznīcas bīskaps Sv. Marijas Magdalēnas draudzes prāvests Andris Kravalis.

Lasījums no Jāņa evaņģēlija 1.noodaļas:

Tajā laikā Jānis Kristītājs stāvēja kopā ar diviem saviem mācekļiem. Ieraudzījis Jēzu staigājam, viņš saka: "Redzi, Dieva Jērs!" Šos vārdus dzirdēja abi mācekļi un sekoja Jēzum.

Bet Jēzus apgriezies redzēja viņus sekojam un saka viņiem: "Ko jūs meklējat?"

Tie Viņam atbildēja: "Rabi (tulkojumā: mācītājs), kur Tu mājo?"

Viņš tiem sacīja: "Nāciet, tad redzēsit."

Tad tie nogāja un redzēja, kur Viņš mājo, un palika to dienu pie Viņa. Tas bija ap desmito stundu. Andrejs, Sīmaņa Pētera brālis, bija viens no tiem diviem, kas to no Jāņa bija dzirdējuši un bija Viņam sekojuši.

Viņš vispirms atrod savu brāli Sīmani un viņam saka: "Mēs esam atraduši Mesiju" (tulkojumā: Kristu). Viņš to aizveda pie Jēzus. Jēzus, viņu uzlūkojis, sacīja: "Tu esi Sīmanis, Jāņa dēls; tevi sauks Kefasu" (tulkojumā: Pēteris).