Svētrīts. Studijā Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības bīskaps Modris Ozoliņkēvičs.

Jāņa 1.vēstules 5.nodaļas 20.pants

Mēs zinām, ka Dieva Dēls ir nācis un mums tādu prātu ir devis, ka atzīstam vienīgi patieso, un mēs jau esam patiesajā - Viņa Dēlā Jēzū Kristū. Šis ir patiesais Dievs un mūžīgā dzīvība.