Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības bīskaps Vilnis Latgalis.

Lasījums no Mateja evaņģēlija 13.nodaļas

Visu to Jēzus runāja uz ļaudīm līdzībās. Un bez līdzībām viņš uz tiem nerunāja, lai piepildītos, ko pravietis runājis sacīdams: “Es atdarīšu savu muti līdzībās, es runāšunu lietas, kas apslēptas no pasaules iesākuma.”