Svētrīts. Studijā mācītājs Ainars Baštiks.

Lasījums no Marka evaņģēlija 10. nodaļas

Un vecāki atnesa bērniņus pie Jēzus, lai Viņš tos aizskartu. Bet mācekļi tos aprāja. 

Bet Jēzus, to redzēdams, apskaitās un tiem sacīja: "Laidiet bērniņus pie Manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. Patiesi Es jums saku: kas Dieva valstību nedabū kā bērniņš, tas nenāks tur iekšā."

 Un Viņš tos apkampa, rokas tiem uzlika un tos svētīja.