Studijā baptistu mācītājs Edgars Godiņš.

Lasījums no Lūkas evaņģēlija 17. nodaļas

Jēzus teica saviem mācekļiem: "Nav iespējams, ka apgrēcība nenāk, bet vai tam, caur ko tā nāk! Tādam būtu labāk, ja tam ap kaklu apliktu dzirnakmeni un to nogremdētu jūrā, nekā tas apgrēcinātu vienu no šiem mazajiem! Sargieties! Ja tavs brālis grēko, pamāci to un, ja viņš nožēlo, piedod viņam. 4 Un, ja viņš grēko pret tevi septiņas reizes dienā un septiņas reizes nāk pie tevis un saka: man ir žēl. Piedod viņam."
Un apustuļi sacīja savam Kungam: "Vairo mums ticību."

Bet Viņš sacīja: "Ja jums būtu ticība kā sinepju graudiņš un jūs sacītu uz šo vīģes koku: izraujies ar savām saknēm un dēsties jūrā, viņš jūs paklausītu."