Svētrīts. Studijā mācītājs Edgars Mažis.

Lasījums no Jēkaba vēstules 1. nodaļas:

Topiet par vārda darītājiem, nevis tikai klausītājiem, kas un ne tikai klausītāji, paši sevi piemin. Ja kāds ir vārda klausītājs un ne darītājs, tas līdzinās vīram, kas lūkojas uz sava paša vaigu spogulī. Pavērojis sevi, viņš aiziet un tūlīt aizmirst, kāds viņš izskatījies. Bet, kas dziļi ielūkojas pilnīgajā brīvības likumā, kas nav aizmāršīgs klausītājs, bet darba darītājs, tas būs svētīts savos darbos.