Svētrīts. Studijā mācītājs Ivars Jēkabsons.

Lasījums no Lūkas evaņģēlija 8. nodaļas

Kādā dienā Jēzus un viņa mācekļi iekāpa laivā; un Viņš tiem sacīja: “Pārcelsimies pāri ezeram.”

Un viņi cēlās pāri. Tiem pārceļoties, Viņš aizmiga. Un pāri ezeram sacēlās brāzmaini vēji, un viņus aplēja, un tie bija briesmās. Tie piegājuši, tie modināja Viņu, sacīdami: “Mācītāj, mēs ejam bojā!”

Un Viņš uzcēlies apsauca vēju un ūdens viļņošanu, un tie norima, un tapa klusums. Tad Viņš tiem sacīja: “Kur jūsu ticība?”

Viņi bailēs un izbrīnā viens otram sacīja: Kā šķiet, kas Viņš ir, ka Viņš pavēl vējiem un jūrai, un tie Viņam paklausa?