Svētrīts. Rīgas Baptistu Semināra draudzes sludinātājs Kārlis Kārkliņš.