Festivāla "Prozas lasījumi" galveno balvu šogad ieguva Inga Gaile par Prozas brokastīs nolasīto stāstu "Piena ceļi". Raidījumā "Talanti un pielūdzēji" (kas zīmīgi skanēja dienā, kurā Inga ieguva balvu) viņa stāstīja arī par stāstu rakstīšanu un par piedalīšanos Prozas lasījumos. Ingai Gailei šis ir ļoti veiksmīgs gads, jo nesen viņa kļuva par Ojāra Vācieša literārās prēmijas ieguvēju, tam iemesls jaunākais dzejoļu krājums "Migla". Daudzi krājumā ietvertie dzejoļi ir izaicinoši, piemēroti drosmīgam lasītājam. Inga Gaile pati dažādos sarīkojumos arī lasa dzeju, piedaloties dzejas un mūzikas kompozīcijās kopā ar citiem dzejniekiem. Sākusi rakstīt prozu, tapušas vairākas izrādes ar viņas tekstiem. Ingas Gailes dzeja, arī pārdomas par sevi un sievietes pasauli, - Laimas Slavas raidījumā "Talanti un pielūdzēji".