Raidījumā par skolēnu un studentu folkloru runā Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieki Baiba Krogzeme un Guntis Pakalns, folklorists Vidvuds Medenis, Kultūras akadēmijas profesors, arheologs Juris Urtāns, Latvijas Universitātes maģistrante Laura Sīle, skolēni Liene Pekuse un Oskars Moore. Raidījumu vada Iveta Medene.