Andas Buševicas rosināta saruna par rakstīšanu kā pasaules izzināšanu un inteliģences atbildību kosmiskajā gaitā pretim vispasaules degradācijai.