Saruna ar Eviju Gulbi ne tikai par populāriem pelēniem un žurkulēniem, noskaidrosim arī to, kā notika Evijas dzīves aicinājumu piepildījums.