Latvijas Radio 1 skanēt sāk jauns raidījumu cikls Zīmolstāsti.lv, kurā runāsim par spilgtākajiem Latvijas zīmolu piemēriem pagātnē un šodien. Pirmajā raidījumā saruna veltīta zīmolvedības pirmsākumiem un tiem Latvijas zīmoliem, kuri tapuši pirms desmitgadēm, pastāvējuši cauri krasajām vēsturiskajām pārmaiņām un dzīvo joprojām. Stāsta komunikācijas stratēģis Zigurds Zaķis un Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks Toms Ķencis.

"Rīgas Melnais balzams" un "Laima" - vēsturiski zīmoli, kas izdzīvojuši līdz mūsdienām, saglabājot savu raksturu un ievirzi.