Lasītprasmi bērnam var sākt veicināt, tikko viņš ir piedzimis, kad ar viņu sākam runāt, sākam lasīt priekšā mazās pasaciņas un pārrunājot dzirdēto. Iniciatīvai veicināt savu bērnu lasītprasmi jānāk no pieaugušajiem. Somijā pat ir programma, kurā mammas lasa priekšā vēl nedzimušiem bērniņiem un pētnieki secinājuši, ka, dzirdot šo tekstu vēlāk, bērni atzīst, ka tas ir pazīstams.

Arī pieaugušiem ir jālasa. Ja tētis lasa, tad arī puikas lasīs!

Svarīgi ir nevis vienkārši lasīt vai mehāniski lasīt, bet lasīt ar prieku un lasīt ar izpratni.

Lasītprasme un teksta uztvere ir kļuvusi par mūsdienu mācību procesa problēmu. Skolēni neiedziļinās teksta būtībā, neuzmanīgi lasa uzdevumu noteikumus un tas atsaucas uz mācību sasniegumiem. Ir dažādi pētījumi par lasīšanas sasniegumiem, daži no šo pētījumu secinājumiem rāda, ka Latvijā skolēniem ir visnegatīvākā attieksme pret lasīšanu, ka lasītprasmes trūkums ir viens no faktoriem, kas var negatīvi ietekmēt sekmes skolā un palielināt sociālās atstumtības risku Kur meklēt risinājumu un kā uzlabot situāciju – speciālistu ieteikumi Ģimenes studijā. Raidījuma viešņas Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas docētāja, pedagoģijas doktore Anda Kauliņa, Latvijas Universitātes profesore speciālajā pedagoģijā - logopēdijā Sarmīte Tūbele, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova, Rīgas sākumskolas "Valodiņa" latviešu valodas skolotāja - logopēde Māra Krastiņa.