Veselības stāvoklis, psiholoģiskā gatavība skolai, vecāku  neapmierinātība ar pašreizēju apmācības sistēmu skolās - tie ir tikai daži iemesli, kāpēc vecāki saviem bērniem izvēlas mājmācību. Kādi ieguvumi vecākiem, mācot mājās bērnu pašiem, un ar kādām grūtībām viņiem jāsaskaras, diskutējam Ģimenes studijā. Sarunā piedalās piecu bērnu mamma Inese Mekša, kuras četri bērni šobrīd mācās tālmācības programmās, pamatskolas "Universum" direktors, piecu tētis Andis Apsītis, kura vecākā meita ir mācījusies mājmācībā, un Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietniece vispārējās izglītības jomā Ineta Īvāne.

Šobrīd Latvijā 93 bērni mācās mājmācībā, tas ir niecīgs skaits pret kopējo skolēnu skaitu Latvijā. Straujš kāpums mājmācības izvēlei ir kopš 2012. gada. Šobrīd mājmācībā ir atļauts apgūt sākumskolas kursu (1. - 6. klase). Pamatā mājmācībā skolotājs ir kāds no vecākiem, jo mājmācība ir izglītība ģimenē.

Pieredzē dalās arī Rudīte Rēriha no no Kolkas. Viņa nesen panākusi, ka dēls, kurš mācās 2. klasē, un meita, kura mācās 5. klasē, turpmāk izglītosies mājmācībā. Mamma uzskata, ka skolas vide neatbilst bērna vajadzībām, neapmierinošs ir gan saturs, gan forma, kā māca, gan izglītības kvalitāte.

Savu pieredzes stāstu stāsta arī tētis Lauris Rīnmanis, viņa meita mācījās mājmācībā, tagad atgriezusies parastajā skolā.

Viedokli izsaka arī Kristina Vecpuise, kuras bērni ir izglītību ieguvuši gan mājmācībā, gan tālmācībā un šāda izglītības iegūšanas forma nav radījusi viņiem grūtības turpmāk dzīvē, vai iekļaujoties skolas kolektīvā.