Lai mazinātu šķirto laulību skaitu, uzsākts pilotprojekts „Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos”. Par šķiršanās iemesliem,par jautājumiem, kas aktuāli pirms šī lēmuma pieņemšanas, kas svarīgs jāzina pēc šī lēmuma pieņemšanas, kas svarīgs jāzina pēc šī lēmuma pieņemšanas un kad ir vērts mēģināt attiecības saglabāt un konfliktus risināt, palīgā ņemot mediatoru, skaidrojam Ģimenes studijā. Raidījuma viešņas Tieslietu ministrijas Valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos Irēna Kucina, Sertificēta mediatoru padomes priekšsēdētāja, mediatore Kristīne Dārzniece un zvērināta advokāte, sertificēta mediatore Dana Rone.

Mediators mediācijas procesā lēmumus nepieņem un padomus nesniedz, bet spēj ar savām zināšanām un prasmēm palīdzēt pusēm saprast viņu vajadzības un intereses. Tad, kad abas mediācijā iesaistītās puses to ir sapratušas savas intereses un vajadzības, viņi paši ir gatavi pieņemt lēmumus. Iespējams, ka arī labākais risinājums ir laulību šķirt, bet tā ir iespēja ar mediācijas palīdzību palikt labiem vecākiem, gādāt un aprūpēt savus bērnu un pats galvenais, spēt vienoties par bērnu aprūpi, izglītību.