Visā pasaulē ar katru gadu pieaug interese par atjaunojamās enerģijas izmantošanas iespējām. Naftas, ogļu, gāzes izmantošana rada siltumnīcas efektu veicinošus izmešus un līdz ar to klimata izmaiņas. Turklāt, šo resursu krājumi arī nav bezgalīgi. Tāpēc pašlaik strauji mainās tehnoloģijas un, lai arī galvenais atjaunojamais energoresurss Eiropā joprojām ir biomasa, enerģija aizvien vairāk tiek iegūta arī no vēja un saules, kas ir neizsmeļams enerģijas avots. Tā ir ekoloģiski tīra, nerada papildus atkritumus un izmešus dabā. Šobrīd pasaulē apgūtā saules enerģija veido tikai 0,1% no kopējā saražotā enerģijas daudzuma. Saules  kolektori  tiek uzstādīti, lai pa tiešo izmantotu saules enerģiju un tos parasti lieto karstā ūdens uzsildīšanai vai siltuma ražošanai, bet saules baterijas izmanto saules enerģijas pārvēršanai elektrībā. Raidījumā Īstenības izteiksme interesējamies, kā Latvijai sokas ar saules enerģijas apgūšanu un vai tā tiek izmantota pietiekoši.