Balvu muzejā, Dziesmu Kalnā sēdēdama, raidījuma veidotāja Zane Lāce iepazina Ziemeļlatgales dziesmas, mūzikas instrumentus un etnogrāfiskās tradīcijas. Balvu Novada muzejā interesantā un piesaistošā veidā ir apvienotas modernas tehnoloģijas, kas ar audio ierakstiem, digitālām fotogrāfijām un video apmeklētājiem paver skatu uz latgaliešu ikdienas ieražām un nemateriālo kultūras mantojumu šai pusē. Par to stāsta šī muzeja direktore Iveta Supe. Unikāls kultūras mantojums ir saļmu jeb psalmu dziedāšana, kas notiek visu novembra mēnesi, pieminot mirušos. Tās lūgšanas par mirušajiem. Saļmas un sarunas ar to dziedātājām arī skan raidījumā Latvijas pērles.

Balvu Novada muzejs par savu dizainiski pievilcīgo un interesanto ekspozīciju iekārtojumu 2015. gadā saņēma Latvijas muzeju biedrības gada balvu un pērn tika nominēts Eiropas muzeju gada balvai. Kāda muzeja zālē acis var pamielot pie Abrenes novada tautastērpa un arī atrast praktisku risinājumu, ja ir svece, bet pie rokas nav svečtura.

Līdzās etnogrāfiskajiem tērpiem, dziedājumiem, mūzikas instrumentiem un sadzīves ieražām apmeklētāji var iepazīt Balvu pilsētas vēsturi - senā pūra lādē tiek projicētas gleznas un cimdu raksti, redzami Balvu tautas teātra rekvizīti un  trauku servīzes ar pilsētas simboliku un šai pusei neraksturīgi priekšmeti - dzintara rotas.

Saļmas - lūgšanas mirušajiem

Saļmas jeb psalmi ir dziedājumi no Bībeles Vecās Derības. Korī  tos sāka  izpildīt ap 4. gadsimtā, bet Latgalē Saļmas  kolektīvi sāka dziedāt 18. gadsimta beigās. Pateicoties jezuītu darbībai šai pusē, te tika izdotas pirmās zināmās lūgšanu grāmatas latgaliešu valodā.

Psalmu dziedāšana notiek tad, kad kāds ir aizgājis aizsaulē, kā arī mirušo piemiņas sarīkojumos. Novembrī jeb kā Latgalē teic - Dvēseļu mēnesī - dziedātājas sanāk kopā reizi nedēļā. Latvijas Radio viesojas Balvu pagasta Naudaskalna tautas namā, kad tur uz kārtējo dziedājumu bija pulcējušās Balvu Romas katoļu baznīcas dāmas. Kopā šis pulciņš turas jau  nepilnus 20 gadus. Par saļmu dziedāšanas tradīciju stāsta Maija Laicāne, kuru pārējās sievas dēvē vadītāju. Sarunā arī iesaistās  Regīna Kuļša, Zinaīda Jefimova un Albīna Nicecka. Pēc Saļmu dziedājumiem sekos adventa laika, tad gavēņa, tad maija dziedājumi. Kad dziedājumi ir beigušies, tiek klāts galds ar kafiju un saldām uzkodām. Sievas atminas, kādi gardumi pēc Saļmu dziedājumiem galdā bija viņu bērnībā.