1971. gada decembrī Pakistānas militārās huntas mēģinājumi ar nežēlīgu genocīdu apspiest Austrumpakistānas pašnoteikšanās centienus beidzās ar Indijas militāru iejaukšanos. Pakistānas austrumdaļa – teritorija Gangas deltā – ieguva neatkarību un 1972. gada 11. janvārī tika oficiāli pārdēvēta par Bangladešu.