1965. gada 28. decembrī atklāj Latvijas PSR pirmo sabiedriskās ēdināšanas kombinātu "Vefietis".