Talantu galerijā  tiekamies ar tekstilmākslinieci Ivetu Vecenāni. Viņas darbos izmantotā pamattehnika ir monumentālais gobelēns, bet viņas ikdienā ieaustā pamatnoskaņa ir dzīvesprieks. To izstaro arī Ivetas darbi, tie zied.Un ne jau tikai tāpēc, ka tajos ieraugām puķu un zāles stiebru, pļavas āboliņa, mārsila vai meža zemeņu aprises: arī mākslinieces dzīves uztvere un vēstījums, kas ieausts darbos, ir kā ziedēšana ,kas palīdz uzplaukt arī citiem.

Ivetas Vecenānes  darbi ir bijuši izstādīti Vašingtonā, Romā, Berlīnē, Pēterburgā, Briselē, Ukrainā, Somijā, Zviedrijā, Lietuvā, Igaunijā, Kanādā, Austrālijā un citās valstīs, bet nākošgad viņas gobelēni būs skatāmi gan Marseļā, gan tālajā Pekinā, gan arī mammas dzimtajā pusē - Krāslavā.