Laura Šmideberga ne tikai darina brīnišķīgas stikla pērles, viņa arī dzied folkloras kopā „Rēvele” un ir aktīva kultūras dzīves uzjundītāja Igaunijā dzīvojošajiem latviešiem. Sarunas ar Lauru Šmidebergu stikla pērļu gatavošanas darbnīcā un folkloras kopas mēģinājumā raidījumā Talantu galerija.

Latvijas Nacionālās kultūras biedrības Igaunijā vadītāja, Eiropas Latviešu apvienības Mākslinieciskās padomes locekļi un folkloras nozares vadītāja, Igaunijas Kultūras ministrijas Mazākumtautību padomes locekle, Igaunijas latviešu folkloras kopa Rēvele vadītāja - tādi tituli pienākas Laurai Šmīdebergai, Bet šoreiz stāsta par Lauru Šmidebergu kā par stikla mākslinieci un aizrautīgu folkloristi. Viņa interesējas par arheoloģiskajām stikla pērlēm un to darināšanu, tām, kādas atrod arheoloģiskajos izrakumos, kādas bija raksturīgas senajiem līviem, kuršiem un zemgaļiem.