LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns par 2018. gada budžetu.