"Berlīne" ir Andra Kupriša pirmais īsprozas krājums, un tajā iekļauti 22 dažādu laika posmu stāsti – labākais no jau periodikā publicētā, kā arī iepriekš publikai neatrādīti oriģināldarbi, starp kuriem ir arī garstāsts "Berlīne". Grāmatas redaktore, žurnāla "Punctum" redaktore Laura Brokāne par Kupriša darbiem saka:

Viņa prozai piemīt kāda smalka nepareizība, kas ikdienišķajās, šķietami autobiogrāfiskajās situācijās ienes neskaidru spriedzi un absurda noskaņu. Arī valodas lietojums Andra Kupriša tekstos pakļauts šai nobīdei, izsakot, piemēram, atsvešinātību vai netipisku laika uztveri. "Berlīne" apliecina, ka melanholiskam un ironiskam vērojumam ir vieta arī Latvijas jaunākajā literatūrā.

Šo grāmatu Toms un Svens izvēlējās par intonatīvu turpinājumu poļu autora Marčina Vihas stāstu krājumam"Lietas, kuras es neizsviedu", kuru tulkojusi Ingmāra Balode.