Arī Baiba Bičole ir viena no tām latviešu dzejniecēm, kura mazotnē ar saviem vecākiem 1944. gadā bija spiesta doties bēgļu gaitās. Ceļš visbeidzot noslēdzās Amerikas Savienotajās valstīs, kur autore kļuva par Elles ķēķa radošā virmojuma līdzdalībnieci Ņujorkā. Baibas Bičoles dzejas izlasē "Griežos" ir iekļauti dzejoļi, kuri tapuši periodā no 1976. līdz 1979. gadam. Tajos spilgti iezīmējas dzejnieces radošā balss - stihiska, tomēr precīzi virzīta lasītāja uztveres virzienā, gandrīz vai ultimatīvi pieprasot vai nu tūlītēju iesaistīšanos viņas redzējumu un
emociju piefiksējumos, vai arī acumirklīgu grāmatas aizvēršanu.

#LV100 #cienījamielasītāji