Friča Bārdas dzeju varam dzirdēt latviešu komponistu skaņdarbos, skatuves runas konkursos un, tematiskā kārtā, arī pie Ziemassvētku eglītes. Dzejnieka izteiksmības vērienu paplašināja viņa interese par filozofiju, sevišķi Frīdriha Nīčes darbiem, tāpat viņa domu virzienu savās noskaņās vadīja izcilie vācu dzejdari Novāliss un Rainers Marija Rilke. Šīs ietekmes, papildinātas ar personīgajiem vērojumiem un piepešiem dvēseles impulsiem, līdz mūsu laikam ir nogādājušas ainaviskus, dziļu noskaņu pildītus iespaidu atainojumus, kuri vienlaikus skumdina un iedvesmo. Raidījumā "Cienījamie lasītāji. Etīdes par literatūru" tā veidotāji Toms un Svens dalās iespaidos par Friča Bārdas dzejas izlasē lasāmajiem darbiem.