Ministru kabineta noteikumi paredz: pagastā, kurā iedzīvotāju skaits nepārsniedz 2000, ir jābūt vismaz vienai pašvaldības bibliotēkai. Statistika rāda, ka uz 2018. gada 1. janvāri Skultes pagastā bija 2134 iedzīvotāji, taču gada sākumā Skultes bibliotēkas darba laiks tika saīsināts, kā arī samazināta bibliotēkas vadītājas darba slodze, tādējādi raisot vietējo iedzīvotāju bažas par iespējamu bibliotēkas likvidāciju. Limbažu novada dome skaidro, ka tā nav pieņēmusi nevienu lēmumu par bibliotēku likvidēšanu, bet gan par atsevišķu vadītāju slodžu un darba laika izmaiņām. Šo iestāžu optimizācija esot viens no veidiem, kā pašvaldība cenšoties saglabāt tur sniegto pakalpojumu pieejamību laukos.
Raidījumā "Cienījamie lasītāji. Etīdes par literatūru" Toms un Svens dodas uz Skultes pagasta Mandegām, lai turienes bibliotēkā uzzinātu vairāk par šībrīža situāciju, savu viedokli aicinot paust arī Limbažu novada domei. Un, protams, abi draugi meklē arī interesantas grāmatas, par kurām stāstīt jūlija raidījumos.