Jānis Akuraters lielākoties pazīstams kā prozaiķis un dramaturgs. Taču mūža gaitā viņš rakstījis arī dzeju, kas no 1905. līdz 1938. gadam izdota 12 stilistiski daudzveidīgos krājumos.

Šo svētdien – Dzejas dienu noskaņās – raidījumā "Cienījamie lasītāji. Etīdes par literatūru" Toms Treibergs un Svens Kuzmins dalīsies iespaidos par Jāņa Akuratera 1911. gadā izdoto sonetu un elēģiju krājumu "Sirds varā" no dzejnieces Velgas Kriles privātās bibliotēkas.