Jānis Ezeriņš ir nodzīvojis vien 33 gadus, bet latviešu literatūras vēsturē iezīmējis sevi kā vienu no izcilākajiem īsprozas meistariem. Gandrīz visi viņa nozīmīgākie stāsti sacerēti neilgi pirms autora nāves un sakopoti kopotajos rakstos gan pirmās Latvijas brīvvalsts laikā, gan trimdā. Rakstnieka daiļrade ir tik daudzveidīga, ka viņa īsprozas kopojumu savā ziņā varētu uzskatīt par stāstniecības iespēju, sižetu un variāciju enciklopēdiju. Toma un Svena lasījumus un spriedumus par Jāņa Ezeriņa noveļu un stāstu izlasi klausieties raidījumā "Cienījamie lasītāji. Etīdes par literatūru" LR1, svētdien 11.36.