Sagaidot Ojāra Vācieša 85 gadu jubileju, raidījumā "Cienījamie lasītāji. Etīdes par literatūru" klausieties Toma un Svena pārspriedumus par dzejnieka krājumu "Nolemtība" (1985). Šī grāmata iznāk divus gadus pēc Vācieša aiziešanas mūžībā, un tajā apkopoti kultūras periodikā publicētie dzejoļi, kā arī viņa mūža laikā nepublicētie darbi. Kā raksta krājuma sastādītāja Vija Kaņepe:

Tā ir smaga nasta - būt aicinātam un nolemtam izteikt savas tautas likteni. Ojārs Vācietis to ir nesis līdz galam. Viņš ir izpildījis savu lielo pienākumu un sūtību - "stenografējis" mūsu tautu laikā un telpā, un mums ir palicis tas sīkais - atšifrēt viņa ceļa zīmes un novadīt tās līdz paaudzei, no kuras nāks meitēns ar neaizmirstulīti:

 

Nes vienu neaizmirstulīti
man pretī
meitēns ļoti mazs.

Jā, viņam būs zili rīti
no zilas, zilas
mūžības.