Pēteris Pētersons savu garo mūžu (1923.-1998.) ir veltījis teātrim, strādājot gan kā režisors un dramaturgs, gan kā ilggadējs Dailes teātra vadītājs. Taču paralēli tam viņš pievērsies arī skatuves mākslas teorētiskajiem aspektiem un publicējis vairāk nekā 200 rakstus žurnālos “Māksla”, "Karogs", laikrakstā “Literatūrā un mākslā” un citos nozīmīgos sava laika izdevumos. 

Raidījumā “Cienījamie lasītāji. Etīdes par literatūru” saruna par Pētera Pētersona krājumu “Darbības māksla”, kurā apkopoti no 1956. līdz 1976. gadam tapuši kritiski raksti, esejas un publikācijas.